Tulevaisuuskestävät eli menestyvät ja vastuulliset organisaatiot panostavat työntekijäymmärrykseen ja organisaatiokulttuurin kehittämiseen. Näissä organisaatioissa työhyvinvointi, työviihtyvyys ja aikaansaavuus ovat keskimääräistä paremmalla tasolla. 

Pyydä lisätietoja organisaatiokulttuurinne mittauksesta ja kehittämismahdollisuuksista.

 

Kulttuuria on vaikea johtaa ja kehittää, mikäli ei tiedä millainen on oman organisaation kulttuuri, tai siitä keskustelemiselle ei ole yhteisesti jaettua sanastoa.  

Organisaatiokulttuurin kehittäminen kannattaakin aloittaa selvittämällä sen tämän hetkinen tila. Siihen sopii esimerkiksi OCI* organisaatiokulttuurin mittaus, jonka on kehittänyt Human Synergitics. Heillä on monen kymmenen vuoden kokemus asiasta, sekä tuhansista mittauksista eri organisaatioissa. Kukin yritys saa omien mittaustulostensa rinnalle kulloinkin ajantasaiset vertailutiedot muista yrityksistä. 

 

Työntekijäymmärrys on erinomaisen tärkeää huomioida, koska työntekijällä on taipumus tuottaa sellaista palvelua asiakkaille, millaisena hän itse pitää yritystä, jossa työskentelee.

Paras keino asiakastyytyväisyyden kasvattamiseksi onkin parantaa työntekijäymmärryksen avulla työntekijätyytyväisyyttä.

Erilaisia välttelevien tai liiallisen kilpailun toimintatyylien organisaatioita voidaan muokata osallistavalla organisaatiokulttuurin kehittämisellä.

Työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota voidaan nostaa toiminnan tietoisella kehittämisellä, joka johtaa parhaimmillaan koko organisaation tuloksellisuuden paranemiseen.

 

Osaajarekrytoinnissa  organisaatiokulttuurin merkitys on kasvanut viime vuosina oleelliseksi asiaksi.

Myös asiakkaat haluavat yhä useammin asioida paikoissa, joilla on hyvä työnantajamielikuva.

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin työpaikalla sekä suorasti että epäsuorasti. Kulttuuri on myös se, joka mahdollistaa tai estää yrityksen menestymisen. Keskitason menestys on helppo saavuttaa monenlaisissa organisaatiokulttuureissa mutta erinomainen menestys tulee tietoisella kulttuurin johtamisella.

 

*OCI Organizational Culture Inventory

Pyydä lisätietoja