Yritysvastuu

Yritysten ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen, sekä hallintotapaan liittyvien asioiden huomioiminen liiketoiminnassa alkaa olla välttämätöntä. Asiakkaat, sidosryhmät, pankit edellyttävät yrityksiltä vastuullista toimintaa, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Läpinäkyvyyttä lisäävät erilaiset vastuullisuusraportit. Niiden on tarkoitus auttaa yrityksiä parantamaan toimintaansa ja kehittämään nykyistä kestävämpiä liiketoimintamalleja, joilla on positiivinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. 

Miten lähteä liikkeelle?

Yritysvastuu ei ole erillistä toimintaa vaan liiketoimintaa vastuullisuus huomioiden. Eri toimialoilla on suuret erot vastuullisuushaasteiden suhteen. Kannattaa keskittyä oleellisiin asioihin mahdollisimman yksinkertaisesti käytännön tasolla siten, että itse ymmärtää mistä on kyse.

Asiaa voi työstää hyvin monella tavalla. Siihen voi ottaa koko henkilökunnan mukaan alusta lähtien tai tehdä ensin pienen ryhmän kanssa pohjatyötä. On hyvä pohtia, mikä merkitys vastuullisuudella on yrityksen pitkän ajan menestymiseen.  

 • Mit√§ se tarkoittaa yrityksen strategiassa?
 • Millaisia asiakkaita yritys haluaa, millaisia arvoja tai vaatimuksia heill√§ on?
 • Mik√§ on oleellista toimialalla, yrityksess√§?
 • Miten vastuullisuusriskit ja -mahdollisuudet vaikuttavat yrityksen taloudelliseen menestykseen?
 • Miten yritys vaikuttaa ymp√§rist√∂√∂n ja yhteiskuntaan?
 • Kenen vastuulla n√§m√§ asiat ovat yrityksen sis√§ll√§?

Vastuullisuusraportti toimii työkaluna vastuullisen toiminnan työstämisessä. Raportissa käsitellään yrityksen vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita, mittareita, toimintaa. Se voi olla osana toimintakertomusta tai se voi olla erillinen selvitys vaikkapa yrityksen nettisivuilla. 

Raportointi

Yritysten vastuullisuusraportin eli ESG*-raportin tulee käsitellä yrityksen toimintaa ympäristön, sosiaalisen, sekä taloudellisen ja hallintotavan vastuun näkökulmista.

1.1.2024 tuli voimaan kestävyysraportointidirektiivi CSRD** ja siihen liittyvä standardi ESRS***.  Nämä täsmentävät sitä, miten raportointia tulee tehdä. Standardit ovat laajalti hyväksyttyjä käytäntöjä ja menettelytapoja, joiden avulla voidaan varmistaa, että organisaatio toimii vastuullisesti. ESRS-standardin mukaan tehtävää raportointia kutsutaan kestävyysraportoinniksi.

Lakisääteinen raportointivelvollisuus koskee aluksi vain isoimpia yrityksiä. Pk-yritysten raportointivelvollisuus alkaa vuonna 2027. Isot yritykset eivät voi kuitenkaan raportoida toimivansa vaatimusten mukaisesti, mikäli alihankintaketjussa olevat pk-yritykset eivät toimi kestävällä tavalla. Näin ollen raportointivelvollisuus koskee myös pk-yrityksiä, mikäli ne haluavat olla mukana isojen yritysten alihankintaketjuissa.

 

*ESG     E=Environmental (ympäristö), S=Social (sosiaalinen), G=Governance (taloudellinen ja hallintotapa)

**CSRD   =Corporate Sustainability Reporting Directive

***ESRS   =European Sustainability Reporting Standard

Apua vastuullisuusasioihin 

Ota yhteyttä, keskustellaan siitä, mikä olisi yrityksellenne paras vaihtoehto edetä asioissa. Apua voi saada joko yksittäisiin asioihin tai koko prosessin läpiviemiseen. Aihealueita:   

 • Toimitusjohtajan vastuullisuussparraus
 • Tulevaisuusty√∂paja
 • Yritysvastuu infotilaisuus henkil√∂kunnalle, johtoryhm√§lle, hallitukselle
 • Vastuullisuuskartoituksen ty√∂paja
 • Olennaisuusanalyysi
 • Tavoitteiden ja mittariston ty√∂st√§minen¬†
 • Esihenkil√∂iden vastuullisen johtamisen valmennus
 • Vastuullisuusraportin tekemisen valmennus
 • Vastuullisuusraportin teko

 

Ota yhteyttä